UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO GTB03/2017

W związku z realizacją projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez udział w targach zagranicznychw ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Ze względu na zmianę strategii działalności firmy EARP Różański Stawiński Spółka Jawna zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017  o numerze GTB03/2017 zostaje unieważnione.

 

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

How to promote IT companies?

In 2017 Wroclaw based software house EARP Integration launched a promotional campaign co-financed by EU funds under the Go To Brand program. The company, from the capital of Lower Silesia, will present its solutions during 6 major IT events organized around the world.

The Goal

The program aims to support Polish brands in promoting their services not only in Europe, but around the world. Under the Go To Brand program, the Wrocław-based company will visit 5 IT events in America, Asia and Europe and travel to the United States on an economical mission. The events were selected to correspond to the services offered by EARP Integration. The first fair took place in June 2017 in New York. The next one will be organized in Canada.

Smart City

The ITS World Congress 2017 trade fair will be held from 29 October to 2 November in Montreal, Quebec, Canada. The fair’s subject is the smart metropolis and the challenges that come with it, such as the integration of subsequent areas of urban space, industries and socio-cultural life into the virtual world. Participants of the event, IT companies from around the world, will present solutions in the fields of: waste management, supply, electrical networks and monitoring systems.

– Smart cities are an incredible opportunity for software houses to participate in long-termand above all engaging projects. Increasingly, new areas of urban life are moving into the network and require the right applications and information systems to support them. By 2020, the Smart Cities market will be worth nearly $ 400 billion. Urban technology projects will involve more than 600 agglomerations around the world. It is very important that companies from Poland also pro-actively partake in this revolution – explains Piotr Stawiński from EARP Integration.

At the Montreal show, Go To Brand has the opportunity not only to present their solutions to potential clients, but also to actively engage partners from other countries who can bring new knowledge and ideas to their business models.

At the Montreal fairs, Go To Brand project participants will have the opportunity not only to present their solutions to potential clients, but also to actively engage partners from other countries who can bring new knowledge and ideas to their business models.

(Press Release)

Project co-financed under the Operational Program Intelligent Development 2014-2020 Go To Brand, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”.

EARP Integration_SmartCities_02

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 29.09.2017.

znak sprawy: GTB03/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia: wydruk i dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów, utrzymanie i aktualizacja strony www oraz jej tłumaczenie, kampania informacyjna w mediach elektronicznych

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

wyłonił Wykonawcę:

 

DWG Design Krzysztof Kościukiewicz

  1. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław

NIP: 501 004 95 36

Cena oferty netto:    95 000,00 PLN

Kwota VAT: 23%, tj. 21 850,00 PLN

Cena oferty brutto: 116 850,00  PLN

 

Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 29.09.2017 r. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja w kryterium CENA Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Laboratorium Strategii Marketingowych 360 Bartosz Lenert, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław 60,45 16,34 76,79
2 DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław 70,00 29,63 99,63