Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”

Kies de juiste outsource optie voor uw software projecten

Groeit uw bedrijf snel en moet u uw software team met een aantal man uitbreiden of zelfs een volledig nieuw team opzetten? Kunt u niet voldoende getalenteerde mensen vinden op korte termijn? Overweeg dan om een outsourcing partner in te huren.

De drie standaard opties die u tot uw beschikking heeft als u overweegt om te gaan outsourcen zijn offshoring, nearshoring en onshoring. We zullen deze kort analyseren en u nog een andere optie presenteren: een interessant en bewezen alternatief waar wij in ons dagelijkse werk met onze  klanten ervaring mee hebben.

Offshoring betekent dat een bedrijf zijn softwareontwikkeling verplaatst naar een ver buitenland waar lagere lonen worden betaald. Dit betekent vaak dat er een andere cultuur en tijdzone is en er een lange afstand overbrugd moet worden om de partner te ontmoeten. Toch is het een vaak gekozen optie, vooral als geldbesparing de voornaamste criteria is.

 

1

 

We hebben het over nearshoring als een bedrijf de IT-processen uitbesteedt in een nabijgelegen land. Dit biedt meer voordelen dan offshoring:

 • geografische nabijheid
 • dezelfde tijdzone
 • culturele, sociale en juridische overeenkomsten, die leiden tot een beter wederzijds vertrouwen

U verplaatst dus het werk naar een land in dezelfde regio, maar met lagere organisatorische kosten. U kunt wellicht niet zoveel kosten besparen als met offshoring, maar alle andere aspecten komen beter uit de verf.

 

2

 

Op het eerste gezicht lijkt onshoring de beste optie. Dit is wanneer u de processen uitbesteedt aan een bedrijf in eigen land. Dit betekent dat de ligging het beste is en er natuurlijk ook geen culturele verschillen zijn, maar er worden geen kosten bespaard en u moet meestal langer wachten om de juiste mensen tot uw beschikking te krijgen, want uw partner heeft hetzelfde probleem als u – er is niet genoeg talent in uw land.

 

3

 

Dus hoe slaat u twee vliegen in één klap? Dat wil dus zeggen dat u zowel kosten bespaart als effectief kunt uitbesteden om uw softwareprojecten op tijd af te hebben?

Bij Smartsourcing is het vinden van een betrouwbare partner het belangrijkst. Een strategische partner die:

 • het als een missie ziet om uw bedrijf te helpen laten groeien
 • uw kernactiviteiten en processen wil leren kennen en op dezelfde golflengte zit als u als het om IT-projecten gaat
 • een langdurige zakenrelatie aan wilt gaan, gebaseerd op vertrouwen
 • u zal helpen te innoveren en een concurrentievoordeel op de markt te bereiken
 • u zal helpen met meer dan enkel de softwareontwikkeling; uw strategische partner die uw bedrijf goed kent, zal u vanaf het begin ondersteunen in uw zakelijke plannen

Dus als een bedrijf denkt aan een langlopende zakenrelatie met een softwareontwikkelaar  en klaar is om hun IT-projecten uit te besteden aan een nabijgelegen land, hebben we het over Smart-Nearshoring.

 

4

 

Hoe doen we dat?

Bij EARP Integration richten we ons op het bouwen van strategische samenwerkingen met Europese bedrijven die hulp nodig hebben bij softwareontwikkeling.

“Wanneer we met een nieuwe klant gaan samenwerken, is het onze eerste prioriteit om ervoor te zorgen dat we een uitgebreide kennis hebben van het bedrijf. Dat is de enige manier hoe we hen kunnen helpen bij technologische innovatie in hun branche. We geven onszelf en de klant ook de tijd om te bouwen aan wederzijds vertrouwen. En inderdaad, na een tijdje werken we soepel samen voor het bedrijf van de klant, maar dan als een afdeling op afstand,” zegt Piotr Stawinski, CEO van EARP.

De aanpak van EARP is gebaseerd op het opbouwen van goed afgestelde teams voor hun partners. Mensen die al eerder samenwerkten aan eerdere softwareprojecten en die door hun kennis van het bedrijf van de klant kunnen helpen bij het oplossen van softwareproblemen. Ze bouwen IT-oplossingen door gebruik te maken van de agile aanpak, waardoor ze zeer nauw samenwerken met de klant.

“EARP was verantwoordelijk voor een groot aantal zeer succesvolle projecten voor Elysio. EARP biedt een zeer goede en professionele kant en klare service voor softwareontwikkeling. Van het bepalen van de behoeften tot het vinden van de juiste architectuur, van het ontwikkelen in snel veranderende omgevingen tot troubleshooten, van het leiden van het volledige proces met perfecte managementkwaliteiten, zelfs in stormachtige omstandigheden, tot aan het vieren van een succesvolle afronding, ook een plezier vanwege hun uitstekende sociale vaardigheden,” zegt Andreas Bauer, CEO van Elysio GmbH, een klant van EARP van het eerste uur. En hij voegt nog toe: “Elysio was en is nog steeds zeer tevreden met de samenwerking met EARP. Het is een genoegen en een opluchting om de verantwoordelijkheid te delen met zo’n betrouwbare partner. Je slaapt gewoon echt goed ’s nachts.”

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”

11. Polish-Saxony Economic Forum and IT economic mission, 2nd and 3rd December 2015, Dresden, Germany

After ten consecutive and successful Polish-Saxon Economic Forums this year event‘s lead topic was “IT – key to development”. EARP Integration was represented by Piotr Stawinski, the CEO of the company and  board member of the Lower Silesian ITCorner cluster. The representatives of ITCorner presented a  speech about cooperation opportunities between Lower Silesian and Saxony companies. After the conference we took part in the B2B speed dating meetings with potential Saxony partners.
On the second day the participants of the economic missions were invited to visit the Transparent Factory of Volkswagen in Dresden, where we could observe the  assembly line of Volkswagen’s luxury sedan, the Phaeton. Later, we visited the office of T-Systems and Comarch, global IT companies which both have important subsidiaries in Dresden.

Logo_PSWF_2015_web2.png.1058817

IMG_3803

11. Polish-Saxony Economic Forum and IT economic mission, 2nd and 3rd December 2015, Dresden, Germany

After ten consecutive and successful Polish-Saxon Economic Forums this year event‘s lead topic was “IT – key to development”. EARP Integration was represented by Piotr Stawinski, the CEO of the company and  board member of the Lower Silesian ITCorner cluster. The representatives of ITCorner presented a  speech about cooperation opportunities between Lower Silesian and Saxony companies. After the conference we took part in the B2B speed dating meetings with potential Saxony partners.
On the second day the participants of the economic missions were invited to visit the Transparent Factory of Volkswagen in Dresden, where we could observe the  assembly line of Volkswagen’s luxury sedan, the Phaeton. Later, we visited the office of T-Systems and Comarch, global IT companies which both have important subsidiaries in Dresden.

Logo_PSWF_2015_web2.png.1058817

IMG_3803

11. Polish-Saxony Economic Forum and IT economic mission, 2nd and 3rd December 2015, Dresden, Germany

After ten consecutive and successful Polish-Saxon Economic Forums this year event‘s lead topic was “IT – key to development”. EARP Integration was represented by Piotr Stawinski, the CEO of the company and  board member of the Lower Silesian ITCorner cluster. The representatives of ITCorner presented a  speech about cooperation opportunities between Lower Silesian and Saxony companies. After the conference we took part in the B2B speed dating meetings with potential Saxony partners.
On the second day the participants of the economic missions were invited to visit the Transparent Factory of Volkswagen in Dresden, where we could observe the  assembly line of Volkswagen’s luxury sedan, the Phaeton. Later, we visited the office of T-Systems and Comarch, global IT companies which both have important subsidiaries in Dresden.

Logo_PSWF_2015_web2.png.1058817

IMG_3803

11. Polish-Saxony Economic Forum and IT economic mission, 2nd and 3rd December 2015, Dresden, Germany

After ten consecutive and successful Polish-Saxon Economic Forums this year event‘s lead topic was “IT – key to development”. EARP Integration was represented by Piotr Stawinski, the CEO of the company and  board member of the Lower Silesian ITCorner cluster. The representatives of ITCorner presented a  speech about cooperation opportunities between Lower Silesian and Saxony companies. After the conference we took part in the B2B speed dating meetings with potential Saxony partners.
On the second day the participants of the economic missions were invited to visit the Transparent Factory of Volkswagen in Dresden, where we could observe the  assembly line of Volkswagen’s luxury sedan, the Phaeton. Later, we visited the office of T-Systems and Comarch, global IT companies which both have important subsidiaries in Dresden.

Logo_PSWF_2015_web2.png.1058817

IMG_3803