Od lat tworzymy rozwiązania IT w następujących obszarach technologicznych

 • portale enterprise w JEE

  Większość projektów dla naszych partnerów zrealizowaliśmy w postaci portali Java Enterprise, z frontendami w JavaServer Faces oraz Struts. Mamy doświadczenie w skalowaniu takich systemów poprzez wielowęzłowe rozwiązania klastrowe.

 • integracje systemów ERP

  W wielu projektach dla naszych klientów stworzyliśmy konektory do systemów ERP, od SAP po specyficzne branżowe rozwiązania, takie jak GES oraz BlueEagle na niemieckim rynku nieruchomościowym.

 • integracje innych systemów

  Poza systemami ERP integrujemy systemy klientów z innymi zewnętrznymi aplikacjami, stosując takie technologie jak Web Services, REST, czy messaging systems.

 • migracje baz danych

  Od lat zajmujemy się migracjami baz danych (Oracle, MySQL, SQL Server) przy okazji różnych projektów.

 • automatyzacje testów

  Przy okazji każdego projektu automatyzujemy testy oprogramowania przy użyciu np. jUnit, czy Selenium. Aby zapewnić ciągłą integrację, korzystamy z takich narzędzi jak Hudson czy Jenkins.

 • zaawansowane aplikacje klienckie

  Stworzyliśmy wiele zaawansowanych aplikacji klienckich w Java Swing oraz SWT. Takie frontendy nadają się zwłaszcza do wewnętrznych zastosowań intranetowych – posiadają bardzo bogatą warstwę prezentacji i przejmują znaczną część przetwarzania.

 • Aplikacje mobilne

  We współpracy z naszymi firmami partnerskimi tworzymy także aplikacje mobilne dla biznesu. Dostarczamy rozwiązania na iOS, Android oraz Windows Phone.

 • Otwarte standardy vs rozwiązania komercyjne

  Naszym klientom proponujemy tworzenie oprogramowania bazując na rozwiązaniach open source, takich jak JBoss, czy MySQL, jednak dostosowujemy się chętnie do korzystania z dowolnych produktów komercyjnych.

© Copyright - EARP Integration 2009-2020