Success story

M2M smart metering | Automatyzacja procesów biznesowych

Państwo: Niemcy

Partner: —

Branża: utilities

Liczba osób w projekcie: 20

Lokalizacja: Mainz, Hamburg, Wrocław

Celem projektu Energiemanagement było stworzenie nowoczesnego systemu zdalnych odczytów mediów w dużych spółdzielniach mieszkaniowych w Niemczech. Założeniem projektu było znaczne zmniejszenie kosztów obsługi odczytów mediów poprzez wprowadzenie technologii inteligentnych sieci urządzeń, eliminującej potrzebę wysyłania personelu do budynków w celu wykonania odczytów.

Firma bautec Energiemanagement GmbH, która obsługuje rozliczenia kosztów ciepła, wody oraz innych mediów, zleciła nam dalszy rozwój oraz utrzymanie tego systemu. Nasi specjaliści pracowali nad analizą odczytów urządzeń pomiarowych oraz modułami automatycznych rozliczeń mediów i algorytmami estymacji zużycia w przypadku awarii urządzeń. Byliśmy też odpowiedzialni za optymalizację procesu zleceń naprawczych dla instalowanych urządzeń.

System monitoruje obecnie dane pomiarowe ponad 100 000 urządzeń zainstalowanych w ok. 700 sieciach.