UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO GTB03/2017

W związku z realizacją projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez udział w targach zagranicznychw ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Ze względu na zmianę strategii działalności firmy EARP Różański Stawiński Spółka Jawna zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017  o numerze GTB03/2017 zostaje unieważnione.

 

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego