Realizacja projektu

grafika earp

 

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA”

Celem głównym projektu jest opracowanie długookresowej, kompleksowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA, w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, poprzez rozwój i zwiększenie udziału eksportu do krajów Unii Europejskiej:  Wielkiej Brytanii, Holandii oraz do kraju z poza Unii Europejskiej: Szwajcarii.

Wartość projektu: 49 815,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 34 425,00 zł