Zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację usługi doradczej dla firmy  EARP Różański Stawiński Sp.j.

Usługa będzie realizowana w ramach grantu na usługi doradcze, przyznanego w projekcie “Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF”  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

W poniższych załączenikach znajduje się zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe