ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 29.09.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro 

Znak sprawy: GTB03/2017

POIR.03.03.03-0200042/16

I. ZAMAWIAJĄCY
EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
tel. 661 879 640
NIP: 8982172390
REGON: 021212355

KOD CPV ZAMOWIENIA: 79000000-4

Nazwa kodu CPV: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • wydruk i dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów
 • utrzymanie i aktualizacja strony www oraz jej tłumaczenie
 • kampania informacyjna w mediach elektronicznych
 • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

2. Przedmiotowe zamówienia powinny obejmować następujące parametry:

          MATERIAŁY PROMOCYJNE I GADŻETY:

a. KATALOGI SZYTE:

 • format A4;
 • stron 8;
 • papier: powlekany matowy (kreda) 300 G/M2, biały;
 • uszlachetnienie: brak;
 • okładka: dwustronnie kolorowa; papier: powlekany matowy (kreda) 300 G/M2, biały;
 • oprawa: zeszytowa;
 • druk: dwustronnie kolorowy;
 • ilość: 1800 sztuk;
 • wysoka rozdzielczość druku;
 • 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego;
 • wkład merytoryczny katalogów może być uaktualniany przez Zamawiającego na 30 dni przed przedmiotowymi targami bądź misją gospodarczą.

b. CUKIERKI W OPAKOWANIU Z NADRUKIEM

 

 • ilość: 30 kg (6 x 5 kg);
 • nadruk pełno-kolorowy: 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego oraz adres strony internetowej EARP Różański Stawiński spółka jawna;
 • cukierek typu „krówka”;
 • smak standardowy.

 

c. PLAKATY

 • informujące o uczestnictwie Zamawiającego w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych dot. internacjonalizacji przedsiębiorstwa;
 • format A3;
 • druk jednostronny;
 • papier: powlekany matowy (kreda) 170 G/M2, biały;
 • ilość: 4 szt.;
 • nadruk pełno-kolorowy: 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego oraz adres strony internetowej EARP Różański Stawiński spółka jawna.

 

d. PREZENTER NABIURKOWY

 • informujący o uczestnictwie Zamawiającego w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych dot. internacjonalizacji przedsiębiorstwa;
 • tworzywo: plastik akrylowy;
 • dwustronny;
 • format A5 w pionie;
 • na płaskiej podstawie;
 • nadruk na wkładzie do prezentera: pełno-kolorowy, 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego oraz adres strony internetowej EARP Różański Stawiński spółka jawna; z jednej strony nadruk w języku polskim, z drugiej strony w języku angielskim.

 

e. DŁUGOPISY TYPU TOUCHPEN

 • tworzywo: metal;
 • standardowa wielkość;
 • długopis z automatycznie chowanym wkładem;
 • długopis służący do pisania i obsługi ekranów dotykowych;
 • kolor wszystkich elementów zewnętrznych długopisu: srebrny;
 • kolor tuszu: niebieski;
 • nadruk: grawer obustronny, monochromatyczny: 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego oraz adres strony internetowej EARP Różański Stawiński spółka jawna;
 • ilość: 300 szt. (6 x 50 szt.).

 

f. NAKLEJKI MAŁE

 • naklejki samoprzylepne;
 • nadruk kolorowy;
 • wymiary: 10cm x 20cm;
 • ilość: 100 szt.;
 • 3 logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego.

 

g. NAKLEJKI DUŻE

 • naklejki samoprzylepne na przeźroczystej folii;
 • nadruk kolorowy;
 • format A4 w poziomie;
 • 1 naklejka logotyp „Fundusze Europejskie”, 1 naklejka logotyp „Ministerstwo Rozwoju” oraz 1 naklejka „Unia Europejska” zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

 

         UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA STRONY WWW ORAZ JEJ TŁUMACZENIE:

 • utrzymanie oznacza wykonanie na istniejącej już stronie Zamawiającego (WordPress 4.2.15) dwóch zakładek „Oferty” oraz „Go To Brand” (aktualizowana i utrzymywana przez okres trwania projektu przez Wykonawcę), w stylistyce istniejącej już strony oraz prowadzenie ich do zakończenia projektu;
 • aktualizacja oznacza wytworzenie treści umieszczanych w zakładce „Go To Brand” informujących, opisujących oraz podsumowujących każde targi/misję gospodarczą oraz treści podsumowujące realizację projektu. Dla każdego wydarzenia Wykonawca wytworzy minimalnie 5 postów, co daje minimalnie 30 postów;
 • przez treści rozumieć należy całą zawartość informacyjną strony internetowej, w tym w szczególności artykuły, newsy, notki, zdjęcia, grafiki, filmy, nagrania audio/ video itp.;
 • tłumaczeniu podlegać będzie istniejąca już strona Zamawiającego z języka angielskiego na polski oraz wytworzone zakładki i treści w języku polskim na język angielski; Wykonawca opublikuje przetłumaczone wersje językowe na stronie docelowej;
 • Zamawiający zapewnia domenę;
 • logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego.

 

         KAMPANIA INFORMACYJNA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH

 • kwartalna kampania w mediach elektronicznych informująca o uczestnictwie Zamawiającego w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych dot. internacjonalizacji przedsiębiorstwa;
 • kampania powinna odbywać się w 3 elektronicznych magazynach branżowych IT/ICT o miesięcznym wskaźniku odwiedzin na poziomie 50 000 użytkowników do końca realizacji projektu;
 • przez kampanię rozumie się umieszczenie informacji newsowych oraz notek po podpisaniu umowy, po 2017r., w połowie 2018r., pod koniec realizacji projektu oraz po całkowitym zakończeniu – podsumowanie. Po 3 informacje – 1 artykuł i 2 notki – łącznie 15;
 • dla newsa min. 1200 max.2000 znaków ze spacjami, dla artykułu min. 3000 max. 4500 znaków ze spacjami. Wraz ze zdjęciami, logotypami, filmami;
 • pierwsza kampania odbędzie się w ciągu 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym;
 • niezbędne informacje do stworzenia treści kampanii dostarczy Zamawiający;
 • przed publikacją każdej treści Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji;
 • logotypy i oznakowanie zgodne z kartą wizualizacji „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz logotypy Zamawiającego dostarczone przez Zamawiającego.

 

 

 1. Dla każdego z wymienionych przedmiotów zamówienia z pkt. II, podpunkt 1 i 2, Wykonawca przygotuje projekt graficzny, uwzględniając szczegółowe dyspozycje co do typu i kolorystyki przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia max. 3 poprawek do projektów w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania projektu. Wykonawca ma 2 dni robocze na naniesienie do projektu uwag od Zamawiającego.
 2. Zamawiający zapewni wkład merytoryczny do katalogów.
 3. Dostarczenie materiałów promocyjnych i gadżetów tj. katalogów, cukierków, długopisów będzie następowało cyklicznie na 7 dni przed każdym wyjazdem Zamawiającego. Szacunkowe daty przedmiotowych targów Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania ofertowego (zał.1). Dokładne daty będą przekazywane do Wykonawcy tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dostarczenie materiałów promocyjnych tj. plakaty, naklejki oraz prezenter nabiurkowy zostaną doręczone jednorazowo w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy przez Wykonawcę.
 4. Dostarczenie zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dla materiałów promocyjnych i gadżetów tj. katalogów, cukierków, długopisów:

– ITS World Congress (Montreal Canada) 4 dni roboczych przed rozpoczęciem targów;

–  Data Centre World/ Cloud Expo Europe/ Smart IoT London/ Cloud Security Expo (London, UK) 7 dni roboczych przed rozpoczęciem targów;

–  Japan IT Week (Tokyo, Japan) 7 dni roboczych przed rozpoczęciem targów;

–  Data Center World Asia/ Cloud 7 dni roboczych przed rozpoczęciem targów;

–  Techcrunch Disrupt (San Francisco) 7 dni roboczych przed rozpoczęciem targów;

– misja gospodarcza 7 dni roboczych przed rozpoczęciem misji.

Dla materiałów promocyjnych tj. plakaty, naklejki oraz prezenter nabiurkowy 14 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym

Dla „utrzymanie i tłumaczenie istniejącej strony www”:

– utrzymanie strony, czyli utworzenie 2 zakładek oraz pierwsza aktualizacja do 21 dni od podpisania umowy z Zamawiającym;

– tłumaczenie do 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym;

– kolejne aktualizacje strony www i bieżące tłumaczenia do 7 dni od zakończenia targów/misji/projektu.

Dla „kampania w mediach elektronicznych”: 1. Kampania do 14 dni od podpisania umowy, 2. Kampania po 2017r. (pierwszy tydzień stycznia 2018r.), w połowie 2018r. (początek czerwca 2018r), pod koniec realizacji projektu (po ostatnich targach) oraz po całkowitym zakończeniu – podsumowanie (koniec roku 2018r.).

 

IV. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców spełniających następujące kryteria:

 • posiadają udokumentowanie doświadczenie w realizacji dostaw materiałów reklamowych lub kampanii informacyjnych w mediach elektronicznych oraz usługi prowadzenia strony www w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału stawianych przez Zamawiającego w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykazu wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
 3. Oferta składana w oryginale musi być opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy: jakub.jarosz@earp.pl
 5. Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także podać nr NIP oraz Regon.
 6. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte/ zszyte we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy; należy je wyraźnie oznaczyć „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowania w/w dokumentów przez Wykonawcę. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
 9. Oferty składane w oryginale muszą znajdować się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
 10. Koperta powinna być opatrzona napisem:

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Ogłoszenie o zamówieniu  nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro

Znak sprawy: GTB03/2017

„ Nie otwierać przed 06.10.2017 r. godz. 12:00 ”

oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

 1. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, we Wrocławiu przy ul. Podwale 7 do dnia 06.10.2017 r. do godz. 10:00.
 2. Oferty zostaną otwarte 06.10.2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

 

VII. OCENA OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej – Cena – 70% oraz Termin dostawy (dot. cz. II. 2. MATERIALY PROMOCYJNE I GADZETY pkt. a-e) – 30%

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 

 • Cena oferty – 70%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

LC = CMIN/CO *100 pkt * 70%

 

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

70% – waga kryterium „cena”

 

 • Termin dostawy – 30%

 

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

TD = Tmin/Tmax * 100pkt * 30%

 

Gdzie:

TD – liczba punktów za kryterium termin dostawy (liczony od dnia podpisania umowy)

Tmin – najkrótszy termin realizacji wykazany przez oferentów

Tmax – termin realizacji zamówienia wskazany w ofercie ocenianej

30% – waga kryterium „termin dostawy”

 

 Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
 3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

 

VIII. Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci:

 • w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
 • którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych

osób.

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta załączonego do oferty.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na stronie www Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 2. Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający poinformuje osobiście drogą mailową lub telefonicznie na adres/ e-mail podany w ofercie.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. ………………………
 2. ………………………

EARP_zał do zapytania ofert_mat promo_www_kamp

EARP_formularz oferty_GTB_materiały promocyjne

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *